4. Νέα διαχείρηση νερού στην Ολλανδία

Salt marshes near Sint Philipsland
Salt marshes
Στην Ολλανδία, η αλλελεπίδραση με το νερό είναι μια συνεχής μάχη, η οποία μορφοποίησε την κουλτούρα της περιοχής και τον τρόπο που οι Ολλανδοί αντιλαμβάνονται το κόσμο γύρω τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Ολλανδοί να μετατρέψουν την απειλή της διαβίωσης δίπλα σε ένα πολύπλοκο σύστημα δέλτα, σε μια σειρά ευκαιριών, και συνεχώς να καινοτομούν ώστε να δημιουργούν νέες λύσεις και προιόντα τα οποία συμβάλλουν στην Dutch Delta Technology. Η Dutch Delta Technology είναι μια ολοκληρωμένη Ολλανδική προσέγγιση που επιτρέπει τη διαβίωση σε περιοχές με δέλτα ποταμών. Πέρα από τις παραδοσιακές βασικές αρχές διαχείρησης νερού και υδραυλικής μηχανικής, ενσωματώνει πολλά πεδία ειδικοτήτων όπως χωροταξία και οικολογία οι οποίες συνάδουν σε καινοτομικές λύσεις.

4.1 Η εμπειρία μας

Η Ολλανδία δεν είναι απλώς μια επίπεδη χώρα σε χαμηλό υψόμετρο. Ένα σημαντικό μέρος της έχει δημιουργηθεί από θάλασσα. Αν δεν υπήρχαν αντιπλημμυρικά αναχώματα, αμμόλοφοι ή προστατευτικά καταιγίδας το 66% της χώρας, συμπεριλαμβανομένων πόλεων όπως το Άμστερνταμ, η Χάγη και το Ρόττερνταμ θα πλημμύριζαν τακτικά. Επίσης, αυτή η πλημμύρα θα αφάνιζε τις περισσότερο προσοδοφόρες περιοχές, οι οποίες ευθύνονται για το 70% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. Η Ολλανδία είναι επίσης μια χώρα με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα (465 κάτοικοι ανά τ.χ.). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με μια οικονομία στενά συνδεδεμένη με τις μεταφορές, τη ναυτιλία και τα λιμάνια, οδηγεί σε χωροταξικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, οι οποίες πρέπει να διαχειριστούν προσεκτικά. Για να το καταφέρουν αυτό, οι Ολλανδοί εμπλέκοντας σχετικούς χρηματοδότες, σχεδιάζουν τεχνικές λύσεις και «έξυπνες» υποδομές για πολύπλοκες διατάξεις.

4.2 Η πρόκλησή μας

Η Ολλανδία απειλείται από τις επιπτώσεις δύο κλιματικών αλλαγών: άνοδος της στάθμης της θάλασσας και αλλαγή στο ρυθμό βροχοπτώσεων. Το τελευταίο προκαλεί περιοσσότερο συχνές και αυξημένες παροχές, όπως επίσης και σε τοπικές ξηρασίες και «υγρές» περιόδους. Όπως και άλλες περιοχές σε δέλτα, η Ολλανδία είναι επίσης επιρρεπής σε εδαφικές καθιζήσεις. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν είναι οι μόνες που οι περιοχες αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουν. Σημαντική πίεση ασκείται και από την πληθυσμιακή αύξηση και την συσχετιζόμενη αύξηση στη ζήτηση για χώρο και πόρους όπως πόσιμο νερό. Οι Ολλανδοί θα συνεχίσουν να ζουν στο δέλτα για τους αιώνες που θα έρθουν και επομένως συνεχίζουν να εφευρίσκουν καινοτόμες λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των δέλτα.

4.3 Η προσέγγισή μας

Προκειμένου να επιλύει τα προβήματα που αντιμετωπίζει, η Ολλανδία βασίζεται σε ένα πολύ καλά ανεπτυγμένο θεσμικό σύστημα καθώς και σε ένα λεπτομερές σχέδιο για τη βιώσιμη διαχείρηση του νερού. Ξεκινώντας την ανάπτυξη των απαραίτητων μέτρων, οι Ολλανδοί πρωτίστως διασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση του υδατικού συστήματος που έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι Ολλανδοί είναι παγκόσμιοι αρχηγοί σε ότι αφορά τη γνώση τους στην υδραυλική, τις εδαφικές καθιζήσεις, την παρείσφρυση αλμυρού νερού και την υδατική οικολογία. Και αναγνωρίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης αυτής της γνώσης των φυσικών συστημάτων στην προσπάθεια επίλυσης των κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων αυτών των συστημάτων τόσο σε μεγάλη (σε λεκάνη απορροής ποταμού) όσο και σε μικρότερη κλίμακα (σε αστικές περιοχές).

4.4 Η δράση μας

Πολλές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ολλανδία, για να διασφαλίσουν περισσότερο «Χώρο για Νερό». Για παράδειγμα, μέχρι πρόσφατα ήταν πάγια τακτική η ανύψωση της στάθμης των αναχωμάτων ώστε να διατηρηθεί το επιθυμητό προστατευτικό αντιπλημμυρικό επίπεδο. Η παλιά αυτή τακτική εγκαταλείφθηκε το 2000, υπέρ της τακτικής «χώρος για το ποτάμι». Στη νέα τακτική, οι κοίτες των ποταμών διευρύνονται τοποθετώντας τα αναχώματα μακρύτερα από το ποτάμι, ή χαμηλωνοντας την όχθη του ποταμού. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αλλοιωθούν σημαντικά χαρακτηριστικά του τοποίου, της φύσης και της πολιτισμικής ιστορίας. Η προσέγγιση στοχεύει σε μια ισορροπία μεταξύ ειδικών απαιτήσεων του παρόντος και του μέλλοντος, αναζητώντας ευκαιρίες για αύξηση της ασφάλειας όπως επίσης και για την αναβάθμιση του τοπίου και τη βελτίωση συνολικά των περιβαλλοντικών συνθηκών

4.5 Το όραμά μας

Για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος, η Ολλανδία θα συνεχίσει την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, προιόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα είναι προς όφελος της Ολλανδίας. Πέρα από το ότι θα είναι προς παγκόσμια χρήση. Θα επιταχύνουμε τον κύκλο της καινοτομίας μέσα από καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο αρχών, γνωστικών θεσμών, αγοράς και κοινωνικών οργανισμών, ώστε να ενώσουμε διαφορετικά πεδία ειδίκευσης. Αυτή τη στιγμή, όλη η ανάπτυξη είναι εμφανής, όπως οι λύσεις σχεδιασμού βασισμένες σε ανάλυση κινδύνου, καινοτομικό σχεδιασμό αναχωμάτων και ενίσχυσης αναχωμάτων και τεχνικές επιθεώρησης αναχωμάτων, αντιπλημμυρικά συστήματα προειδοποίησης και αρτιότητα γνώσεων σε διάφορες χρήσης γης. Η Ολλανδία είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα για καινοτόμες λύσεις οι οποίες επιτρέπουν τη ζωή σε δέλτα ποταμών.

</html>