Zeeuwsch-Vlaanderen

De naam van deze regio zegt het al: het is half Zeeland, half Vlaanderen. Hoewel Zeeuwsch-Vlaanderen onmiskenbaar Zeeuws is, zijn er – met name aan de grens met België – duidelijk Vlaamse invloeden terug te vinden. Dat Zeeuwsch-Vlaanderen bij Nederland hoort en niet bij België is een gevolg van het optreden van Hollandse stadhouders in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen Spanje. Kleine vestingen werden veroverd door de opstandige noordelingen en vervolgens versterkt om te voorkomen dat de Spaanse troepen ze zouden heroveren. Dit gebied was van strategisch belang vanwege de aanwezigheid van de Schelde. Deze rivier moest veilig worden gesteld, omdat het de toegang vormde tot de haven van Antwerpen. Aan het eind van de oorlog werd de grens tussen Nederland en België definitief vastgesteld.

Voor de inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de Vlaamse steden Brugge, Gent en Antwerpen vaker sneller te bereiken dan bijvoorbeeld Rotterdam. De Belgische badplaats Knokke-Heist ligt net over de grens. Zeeuwsch-Vlaanderen grens in het noorden aan de Westerschelde en heeft veel stranden. Kustplaatsen zijn bijvoorbeeld: Cadzand-Bad, Breskens, Hoofdplaat en Zeedorp. Belangrijke natuurgebieden zijn het Zwin, de Braakmanpolder en de rivierdelta van de Schelde. Terneuzen is de enige stad van betekenis in de regio. Alleen in de omgeving van Terneuzen zijn veel havens en industrie te vinden. De rest van Zeeuwsch-Vlaanderen is een uitgesproken agrarische gebied.