Zierikzee

Luchtfoto Zierikzee
Zierikzee
Dit stadje van 11.000 inwoners ligt op Schouwen-Duivenland en is een streekcentrum met wat industrie en een jachthaven.

Stadsbeeld

De naam Zierikzee zou van Siricsaha afstammen: het water van Siric, een man die zijn huis of boerderij aan een kreek van de Gouwe, het toenmalige water tussen Schouwen en Duiveland, bouwde. Zierikzee ontwikkelde zich in de elfde en twaalfde eeuw tot een klein stadje. Het hoogtepunt van zijn bloei bereikte de stad in de veertiende eeuw dankzij de handel, de visserij en de zoutwinning. Het verval kwam in de vijftiende eeuw toen de Gouwe begon te verzanden en Zierikzee moeilijker bereikbaar werd. Eind zestiende eeuw werd een kanaal naar de Oosterschelde gegraven en de stad leefde

Binnenstad Zierikzee
Zierikzee
weer op dankzij de handel met Oost-Indië en de haringvisserij. Maar de concurrentie van de Hollandse steden was te groot geworden en toen in de achttiende eeuw de welvaart in de hele Republiek terugliep, leidde dit tot armoede en economische stilstand. Het gevolg hiervan is dat er nog weinig gebouwd en gesloopt werd en Zierikzee zodoende nog steeds over een mooi oud stadscentrum beschikt. Door het Deltaplan zijn de verbindingen verbeterd en gaat het weer beter met de stad.

Een mooi voorbeeld van bloei en verval is de Sint-Lievensmonstertoren oftewel de “Dikke Toren” waaraan men met veel ambitie begon maar door het economisch verval men het niet kon afwerken. Het was de bedoeling om er een toren van tweehonderd meter hoog van te maken wat de dikte van de huidige geledingen verklaart. De armoede van de achttiende en negentiende eeuw heeft ertoe geleid dat er drie oude stadspoorten van de sloop gespaard zijn gebleven en nu nog steeds te bewonderen zijn. Het stadhuis, waarvan het oudste deel dateert uit de veertiende eeuw, heeft een uitbundige renaissancistische toren en is een voortzetting van de Vleeshal.