Andere werken

Boven aan de dijk
Zeelandbrug
Naast de beschreven keringen en dammen, zijn er de afgelopen vijftig jaar ook een tweetal andere interessante bouwprojecten geweest. Deze hadden niet zozeer met de veiligheid te maken, maar wel met de mobiliteit. Dat is wat de Zeelandbrug (1964) en de Westerscheldetunnel (2003) met de Deltawerken gemeenschappelijk hebben: Zeeland werd beter bereikbaar.