Geologie

Geologie (ook wel aardkunde genoemd) is de  wetenschap die zich bezighoudt met de geschiedenis van de aarde (veranderingen, processen) en het daarop voorkomende leven. De geologie kan opgedeeld worden in een aantal deelwetenschappen. De petrologie houdt zich bijvoorbeeld bezig met de beschrijving en het ontstaan van gesteenten. De geomorfologie houdt zich bezig met het reliëf van het aardoppervlak. De structurele en tektonische geologie concentreert zich op de vervorming van gesteenten en het ontstaan van gebergten. De seismologie onderzoekt aardbevingen en de vulkanologie vulkanen. Vooral in de twintigste eeuw heeft de geologie een hoge vlucht genomen en zijn er veel nieuwe deelwetenschappen bijgekomen.

De historische geologie

De historische geologie houdt zich bezig met de beschrijving en verklaring van de ontwikkeling van de gehele aarde. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de vondst van fossielen. De ontwikkelingen die de aarde doorgemaakt heeft kunnen op een tijdschaal gerangschikt worden. Om de ontwikkelingen te kunnen achterhalen zijn verschillende methoden beschikbaar. De eerste methode is stratificatie. Daarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van fossielen in de aardlagen. De leer van de stratificatie gaat uit van drie wetten. De eerste is dat iedere laag jonger is dan de eronder liggende lagen. De twee dat de relatieve ouderdom van een laag bepaald wordt door de erin aanwezige fossielen. De derde dat naast elkaar voorkomende soorten fossielen ook in die volgorde liggen op een andere laag.
Een andere methode is radiometrische ouderdomsbepaling. Deze methode is nodig omdat er ook aardlagen zijn waar geen fossielen inzitten. Deze gesteenten komen uit een periode dat er nog geen leven op aarde was. Door de straling van radioactieve stenen te onderzoeken kan geschat worden hoe oud ze zijn. Voor gesteenten die ouder zijn dan 570 miljoen jaar is deze methode daarom een uitkomst.