De Hartelkering

Hartelkering
Video: Hartelkering
De bouw van de Hartelkering was nodig nadat men had besloten een kering in de Nieuwe Waterweg te maken. Als de Maeslantkering dichtgaat, dan zou in extreme situaties namelijk teveel zeewater het achterliggende Europoortgebied kunnen bedreigen. Bij Spijkernisse is daarom in het Hartelkanaal een stormvloedkering gebouwd. De beweegbare kering bestaat uit schuiven die tussen torens opgehangen. De vorm van de schuiven en torens is enigszins opvallend. De schuiven zijn namelijk ellipsvormig en de torens ovaal. Als het buitengewoon hard stormt, kunnen de schuiven in het water neergelaten worden.

In vorm


Hartelkering
Het bijzondere aan de Hartelkering is dat het water over de kering heenslaat. De schuiven krijgen daardoor te maken met krachten van verschillende sterktes en vanuit verschillende richtingen. Het was voor de ontwerpers van de kering een uitdaging om de kering zo te maken dat de kering zelfs de grootste stormen zou overleven. De kering mocht niet al te veel gaan bewegen en trillen onder het juk van het natuurgeweld. Ook als de kering open was, moest hij aan een aantal eisen voldoen. Omdat de schuiven een groot oppervlak hebben, zouden ze bij de verkeerde vorm erg veel wind kunnen vangen.

Schuiven

Aan beide kanten van het Hartelkanaal staat een heftoren. Ook in het midden van het kanaal staat een toren. De drie torens staan op de pijlers van de brug die over het Hartelkanaal loopt. De openingen tussen de torens zijn 49,3 en 98 meter groot. Als de kering open is, hangen de schuiven op 14 meter boven het zeeniveau. Dat is iets hoger dan de onderkant van de brug. Als de schuiven neergelaten zijn, dan kunnen ze een waterhoogte van + 3 NAP aan. Toen de Hartelkering werd gebouwd, waren de hefcylinder die daarvoor nodig waren de grootste van Europa.

Wanneer sluiten?


Hartelkering
De Hartelkering wordt niet zonder reden gesloten. Of het wel of niet nodig is om de kering te sluiten word bepaald door het computersysteem BOS (Beslis en Ondersteunend Systeem). Een computer kan de omstandigheden die bepalen of de kering gesloten moet worden vaak objectiever bepalen dan de mens. Men heeft uitgerekend dat de kering ongeveer 1 of 2 keer in de tien jaar dicht zal moeten. In de toekomst gaat die frequentie waarschijnlijk omhoog, omdat er door klimaatveranderingen vaker slecht weer optreedt. Als de kering dicht is, kunnen er geen schepen door het Hartelkanaal. Als de kering dicht is, zijn ook de naastgelegen sluizen gesloten. Elke twee weken controleert men of de schuiven nog wel op en neer kunnen. Men laat de schuiven dan een paar centimeter bewegen. Zo kan men een mankement vroegtijdig opsporen en komt men niet voor onaangename verassingen te staan als de nood aan de man is.