Het Deltaplan

De Deltacommissie

De Tweede Kamer, onder leiding van G.P. Kortenhorst, aanvaardt het ontwerp van de Deltawet. Minister J. Algera houdt een toespraak, en na de aanvaarding wordt hij door onder anderen A.F.C.
Video: Tweede kamer aanvaart de Delta Wet
Op 21 februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht, onder leiding van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat: de heer Maris. Het doel van de Deltacommissie is het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat twee doelen kunnen worden bereikt:

  1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze, en andere, gebieden tegen het water garanderen.
  2. Het beveiligen van het land tegen verzilting.

Minister Algera van Verkeer en Waterstaat laat de Deltacommissie weten dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het verhogen van de bestaande dijken, of het afsluiten van enkele zeegaten. Voorwaarde voor het opstellen van het Deltaplan is echter wel dat de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg open blijven, omdat deze waterwegen van groot belang zijn voor de scheepvaart.