Het Drie Eilandenplan

Zandlichaam bij het Veerse gat
Veerse gat
Het Drie Eilandenplan ontleent zijn naam aan de drie eilanden die door de aanleg van twee dammen met elkaar verbonden zouden worden: Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Rijkswaterstaat had dit plan al voor de ramp van 1953 opgesteld, maar tot uitvoering ervan was het nooit toegekomen. Voor de ramp stond landaanwinning centraal, na de ramp werd het belangrijkste motief de veiligheid. Verder werden de wegverbindingen tussen de eilanden verbeterd. Tenslotte werd er bij de bouw van de twee dammen ervaring opgedaan voor de bouw van grotere dammen. De eerste dam was de Zandkreekdam, die Noord-Beveland met Zuid-Beveland zou verbinden. De tweede, de Veerse Gatdam, verbond Noord-Beveland met Walcheren. De Zandkreekdam werd aangelegd tussen 1957 en 1960 en de Veerse Gatdam tussen 1958 en 1961. Samen sloten de dammen het Veerse Meer af van de Oosterschelde en de Noordzee.