Hollandse IJsel Dam

Waarom een dam?

Hollandse IJsselkering
Voor uitleg, klik <a href="http://www.deltawerken.com"> hier</a>.
Video: Hollandse IJsselkering
De Hollandse IJssel verbindt Rotterdam met de Noordzee. In het geval van een overstroming kan de rivier zijn water moeilijk kwijt, omdat het opkomende zeewater het rivierwater tegenhoudt. Daardoor zou de Hollandse IJssel gemakkelijk uit haar oevers kunnen treden. Er waren twee belangrijke redenen om een oplossing te vinden voor het overstromingsgevaar: ten eerste is het gebied langs de Hollandse IJssel een van de laagst gelegen gebieden van Nederland en ten tweede is het een van de drukst bevolkte gebieden van Nederland.

De stormvloedkering

Luchtfoto van de stormvloedkering
Stormvloedkering
Een soort halfdichte dam in de Hollandse IJssel bouwen leek in eerste instantie geen optie, omdat het scheepvaart op deze rivier onmogelijk zou maken. Bovendien moest gegarandeerd worden dat het water van de Hollandse IJssel op een fatsoenlijke manier naar de zee kon stromen. Een stormvloedkering, zoals in de Oosterschelde, zou uitkomst moeten bieden. Omdat deze kering alleen bij extreem hoge waterstanden zou dichtgaan, zou de scheepvaart er de rest van het jaar geen last van hebben. Aan beide zijden van de rivier werden twee torens geplaatst, waartussen in totaal twee enorme deuren van 80 meter breed werden opgehangen. Deze deuren kunnen verticaal worden bewogen en in het geval van overstromingsgevaar kunnen de deuren geheel in het water gelaten worden. Om de scheepvaart niet te belemmeren werd er naast de kering een sluis gemaakt voor schepen die niet onder de deuren door passen.