Mede Gefinancierd Door

Dankzij de financiele steun van verschillende instanties en stichtingen is de verwezelijking en toekomstige uitbreiding van deze site mogelijk.

Deltawerken Online v3

Het project Deltawerken Online v3 bestaat uit een zestal nieuwe subprojecten. Hiervoor is samenwerking gezocht met het Netherlands Water Partnership en Waterland.Net.

Dankzij hen bevat Deltawerken Online v3 oa. de volgende subprojecten:

  • Vertaling van de website naar het Frans en Spaans.
  • International samenvattingen in alle grote wereldtalen.
  • Nieuwe virtuele rondleidingen op hoge kwaliteit.
  • Creatie van een persmap met foto materiaal.
  • Experimenten met nieuwe media (googlemaps, youtube, etc.).
  • Crosslinking script wat de navigatie binnen de site zal verbeteren.

Vanaf Augustus 2008 zijn al deze projecten online.

Netherlands Water Partnership: www.nwp.nl
Waterland.Net: www.waterland.net

Deltawerken Online v2 (Multilanguage)

Het project Deltawerken Online Multilanguage 2005 wordt mede gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens dit project wordt de website Deltawerken Online uitgebreid met een Duitse vertaling.

Prins Bernhard Cultuurfonds: http://www.cultuurfonds.nl/

Deltawerken Online v1

Het project Deltawerken Online 2004 werd mede gefinancierd door de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers van Nederland Kennisland. Tijdens dit project is de vroegere website volledig herbouwd en uitgebreid.

Digitale Pioniers: http://www.digitalepioniers.nl/