Waterzuivering

Een van de water opslag meren in de biesbos. Bij gebrek aan schoon water in de rivieren wordt dit water gebruikt voor de watervoorziening in de randstad.
Biesbos Water Depot
Vaak moet water gezuiverd worden voordat het geschikt is voor gebruik. Dit geldt natuurlijk voor water dat je wilt drinken, maar ook voor allerlei industriële processen waarbij water gebruikt wordt. Voor het zuiveren van water zijn verschillende technieken.

1 – Filteren
2 – Koken
3 – Koolstof filteren
4 – Distillatie
5 – Omgekeerde osmose
6 – Ionenwisselingschromotografie

Filteren

Het water wordt door een fijn rooster gelaten dat de kleine deeltjes eruit filtert. Hoe dichter dit rooster is, hoe meer deeltjes eruit gefilterd worden maar hoe langer het duurt voordat het water erdoorheen is. Filteren is niet voldoende om water volledig te zuiveren, maar wordt vaak toegepast als eerste stap in het zuiveringsproces, om te voorkomen dat grove deeltjes latere, gevoeliger zuiveringsprocessen verstoren.

Koken

Het water wordt verwarmd tot 100 graden Celsius, zodat het gaat koken. Dit wordt lang genoeg gedaan om micro-organismen in het water te doden of in elk geval onschadelijk te maken.

Koolstoffilteren

Houtskool neemt makkelijk allerlei giftige stoffen op. Om water te zuiveren, wordt het ook wel langs houtskool gespoeld. Zodoende wordt het water gezuiverd van die giftige stoffen. Dit is een techniek die veel wordt toegepast in huisfilters. In die huisfilters is vaak ook zilver verwerkt. Het zilver heeft een antibacteriële werking.

Destilleren

Het destilleren van water is een kostbaar en langzaam proces, wat vooral wordt toegepast in laboratoriumexperimenten waar zeer zuiver water bij benodigd is. Het water wordt hierbij net zo lang gekookt tot het verdampt is. De waterdamp stijgt dan en condenseert als het hoger tegen een koeler oppervlakte aan komt. Dit gecondenseerde water wordt opgevangen en is voor 99,9% gezuiverd. Alle troep uit het water blijft achter.

Omgekeerde osmose

Omgekeerde osmose is een vorm van filteren met zeer fijne roosters. De watermoleculen worden door dat zeer fijne rooster heen geperst en alle andere moleculen blijven achter. Deze vorm van filteren levert het allerbeste resultaat op: vrijwel alle andere stoffen worden uit het water gefilterd.

Ionenwisselaars

Met een ionenwisselaar kunnen de zoutbestanddelen uit het water gefilterd worden. Hard water kan hiermee onthard worden. Ook kan radioactief water gezuiverd worden van radioactieve elementen. Ionenuitwisseling is in het laboratorium tegenwoordig een goed alternatief voor destilleren. Met ionenuitwisseling kan sneller en met minder energie zuiver water geproduceerd worden.